Om Fondamentor

Fondamentor vill bidra till omställningen till en grönare värld genom hållbar fastighetsutveckling.

Robert Nilsson
VD, Fondamentor

Mätbart minskat klimatavtryck med god avkastning genom investeringar i kommersiella fastigheter i tillväxtregioner

Fondamentor investerar i den svenska fastighetsmarknaden. Vi skapar affärsmöjligheter för investerare som vill att hållbarhet och avkastning går hand i hand. Vår vision är att skapa avkastning med mätbart minskat klimatavtryck.
 
Fondamentor vill vara med och driva omställningen till en grönare värld genom hållbar fastighetsutveckling som tillika gynnar miljön, hyresgäster och investerare.

Sedan 2013 har vi genomfört lönsamma investeringar i nischade fastighetssegment med handlingskraft, hållbarhet och engagemang som ledord.

Vår historia

Fondamentor bildades 2013, då med inriktning mot utveckling av kommersiella markområden. Vi har med framgång utvecklat flertalet handels- och kontorsfastigheter. Där det största, Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde i Umeå, innehåller upp till 130 000 BTA.
 
Sedan 2019 arbetar bolaget även med att utveckla, äga och förvalta kommersiella- och utbildningsfastigheter.

Bolaget är partnerägt där alla har lång, bred och kompletterande erfarenhet. Vi är ett engagerat och nytänkande fastighetsbolag.  Vi älskar driv. Vi är bra på att få saker att hända. Oavsett projekt är vi alltid engagerade i det vi gör, engagerade på riktigt.
 
För att finanserna våra projekt och fastigheter arbetar vi med både internt och externt kapital. Ett kapital som likt oss också är långsiktigt.
 
Bolaget har huvudkontor i Stockholm samt områdeskontor i Umeå.

Fokus

Umeå är en av Sveriges mest intressanta tillväxtregioner. Därför är Umeå också ett av Fondamentors fokusområden.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Nilsson

Partner, VD
+46 70 710 75 00
Maila Robert

Gustaf Tamm

Affärutvecklare
+46 72 018 45 45
Maila Gustaf

Ulrika Lunell

Ekonomichef
+46 70-307 75 80
Maila Ulrika