Fokus: Umeå

Umeå är en av Sveriges mest intressanta tillväxtregioner. Därför är Umeå också ett av Fondamentors fokusområden.


Umeå, björkarnas stad, är en av Norrlands snabbast växande städer och erbjuder en dynamisk miljö för fastighetsbranschen och företagande.

Universitetsstaden Umeå har en ung och utbildad befolkning, där nästan hälften av invånarna är under 30 år. Umeå Universitet och Umeå Institut för Design attraherar studenter och forskare från hela världen, vilket ger regionen en kosmopolitisk atmosfär och en ständigt förnyad talangpool.

Stadens fokus på innovation och hållbarhet gör den till en attraktiv plats för framåttänkande företag. Umeås engagemang för miljöfrågor reflekteras i dess ambitiösa klimatmål och investeringar i grön teknologi. Detta har lockat till sig företag inom clean tech och hållbarhetssektorn, vilket i sin tur genererar efterfrågan på moderna och miljövänliga fastigheter.

För fastighetsbranschen erbjuder Umeå en växande marknad. Stadens expansionsplaner inkluderar utveckling av nya bostadsområden och kommersiella fastigheter. Detta öppnar upp möjligheter för fastighetsutvecklare och investerare att delta i formandet av stadens framtid. Dessutom bidrar den starka närvaron av små och medelstora företag till en dynamisk kommersiell fastighetsmarknad.

Infrastrukturen i Umeå stärker också dess attraktionskraft. Med goda transportförbindelser, inklusive en internationell flygplats och effektiva vägförbindelser, är staden lättillgänglig både nationellt och internationellt. Detta underlättar affärsrelationer och logistik för företag baserade i regionen.

Därför vänder Fondamentor blickarna mot Umeå.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Nilsson

Partner, VD
+46 70 710 75 00
Maila Robert

Lennart Hörnberg

Partner, Områdesansvarig Umeå
+46 70 340 72 27
Maila Lennart