Investeringar

Långsiktiga investeringar i fastighetsbranschen sedan 2013


Röbäcksdalen

Tid: 2013 – 2023

Fastigheterna förvärvades av Fondamentor under 2013 och har sedan dess utvecklats och renoverats. Insatserna inklusive förvärv och renovering uppgick till 19 MSEK, och är idag värderade till 40 MSEK.

Industri/Handel Umeå

Tid: 2014 – 2021

Fondamentor förvärvade tillsammans med en kapitalpartner kommersiella fastigheter inom industri och handel i Umeå för motsvarande cirka 120 MSEK.

Utbildningsfastigheter

Tid: 2019 – 2024

Fondamentor förvärvade 2018 en förskola i Västerås och bildade sedan ett lika-ägt Joint Venture med en fastighetsfond. Fondamentor har sedan dess utvecklat en portfölj med nyproducerade utbildningsfastigheter värderad till cirka 300 MSEK. Majoriteten utgörs av nybyggnationer med hyresavtal som har löptider på mellan 16 och 18 år.

Handelsfastigheter

Tid: 2021 – 2025

Fondamentor har utvecklat en detaljplan om 130.000 m2 BTA för Klockarbäckens handelsområde i ett joint venture med en fastighetsfond. Projektet har sedan 2021 färdigställt Willys etablering, kontrakterat Max Hamburgare och kommer att fortsätta bygga för restaurangkedjor och lågprishandel.

För mer information, vänligen kontakta:

Gustaf Tamm

Affärutvecklare
+46 72 018 45 45
Maila Gustaf

Johan Urdén

Styrelseledamot
+46 70 531 22 75
Maila Johan

Jörgen Lindström

Fastighetschef
+46 70 535 64 75
Maila Jörgen