F1 – Brunt till grönt

40% av Sveriges utsläpp av CO2 kommer från fastighetssektorn. Det vill vi ändra på.

F1: Brunt till grönt investerar i kommersiella fastigheter med behov av energioptimering och möjligheter till god avkastning.


Affärsidé

Efterfrågan på hållbara fastigheter ökar och Fondamentor har därför beslutat att som en del i fastighetsutvecklingen bidra i arbetet mot en grönare värld.

Affärsidén är enkel; hitta, förvärva, energioptimera och certifiera fastigheter med hög energianvändning, detta med ett positivt kassaflöde genom hela resan. Vi kallar denna resa brunt till grönt!

Läge

I en krisande marknad med höjda räntor, stagnerad byggsektor, inflation och osäkerhet för framtiden öppnar för två saker: Objekt och projekt till fördelaktigt pris samt intresse för kostnadseffektiv förädling. Nu är det tid att förvärva och tänka nytt.

Process

1.
Förvärva fastigheter med energiklassificering (D, E, F, G) till understigande marknadsvärde.

2.
Genomföra värdehöjande investeringar som mätbart minskar klimatavtrycket.

3.
Driftkostnader för hyresgäster sänks medan hyran som Ullfaller fasUghetsägaren ökar.

4.
Hyreskontrakt omförhandlas och grönt kontrakt implementeras med hyresgästen.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Nilsson

Partner, VD
+46 70 710 75 00
Maila Robert

Gustaf Tamm

Affärutvecklare
+46 72 018 45 45
Maila Gustaf