VI UTVECKLAR utbildningsFASTIGHETER OCH MARK FÖR FRAMTIDEN

Slide One
Slide Two

Fondamentor är ett engagerat och nytänkande fastighetsbolag. Vi utvecklar och förvaltar utbildningsfastigheter i hela landet samt mark och kommersiella fastigheter i norra Sverige.

Fondamentor älskar driv. Vi är bra på att få saker att hända. Oavsett projekt är vi alltid engagerade i det vi gör, engagerade på riktigt. Och långsiktiga.

Vi har ett tydligt fokus och sätter gärna målen högt. Fondamentor utgår från dina behov. Många gånger behöver vi tänka nytt, det gillar vi. Att se nya möjligheter. Du kommer också märka att vi är stabila och att vi helst är närvarande genom hela processen. Därför är vi gärna delaktiga och diskuterar hur vi ytterligare kan påverka och utveckla vårt gemensamma projekt. För vi gillar dialogen. Och vi är rätt säkra på att du också uppskattar den.

Fondamentor förvärvar och utvecklar

Vårt fokus ligger på Storstockholm och Mälardalen, men med rätt förutsättningar så är hela Sverige intressant.

Fondamentor förvärvar och utvecklar råmark, köper färdiga byggrätter samt befintliga kassaflödesfastigheter. Fondamentor kan i projekt samarbeta och ingå joint venture med andra parter. Fondamentor är alltid på jakt efter nästa projekt/fastighet så tveka inte att höra av er om ni har en intressant affärsmöjlighet!