fondamentor logo

Miljöoptimering och avkastning som går hand i hand

Fondamentor levererar avkastning med mätbart minskat klimatavtryck

Robert Nilsson, VD Fondamentor

Fondamentor äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Vår vision är att skapa avkastning med mätbart minskat klimatavtryck. Sedan 2013 har Fondamentor investerat i fastigheter och projekt.

Med vår kunskap och marknadskännedom om fastigheter går bolaget in i nischade fastighetssegment. Vi nyttjar vårt nätverk för att identifiera och genomföra unika affärer med kreativt utvecklingstänk och riskminimering.

Fondamentor vill driva omställningen till en grönare värld genom hållbar fastighetsutveckling som tillika gynnar hyresgäster och investerare. På detta sätt tror vi att omställningen till en grönare värld måste gå till.

Fondamentor levererar avkastning med mätbart minskat klimatavtryck

Robert Nilsson, VD Fondamentor

Fondamentor äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Vår vision är att skapa avkastning med mätbart minskat klimatavtryck. Sedan 2013 har Fondamentor investerat i fastigheter och projekt.

Med vår kunskap och marknadskännedom om fastigheter går bolaget in i nischade fastighetssegment. Vi nyttjar vårt nätverk för att identifiera och genomföra unika affärer med kreativt utvecklingstänk och riskminimering.

Fondamentor vill driva omställningen till en grönare värld genom hållbar fastighetsutveckling som tillika gynnar hyresgäster och investerare. På detta sätt tror vi att omställningen till en grönare värld måste gå till.

Vårt team

Robert

Robert Nilsson

Partner/VD
Mejla Robert
+46 70 710 75 00

Gustaf

Gustaf Tamm

Business Developer
Mejla Gustaf
+46 72 018 45 45

Jörgen

Jörgen Lindström

Transaktionschef
Mejla Jörgen
+46 70 535 64 75

Ulrika

Ulrika Lunell

Ekonomiansvarig
Mejla Ulrika
+46 70 307 75 80

Lennart

Lennart Hörnberg

Partner/Ansvarig Umeå
Mejla Lennart
+46 70 340 72 27

Caroline

Caroline De Wendel

Ansvarig Projektutvecklare
Mejla Caroline
+46 70 674 84 00