FONDAMENTOR – förskola,
skola och markutveckling

Förskola och skola

markutveckling

Slider

Fondamentor utvecklar förskolor, skolor och mark.
För framtiden.

Skolprojekt

För att klara Sveriges befolkningstillväxt behövs fler än 1400 nya förskolor och skolor till år 2026. Förskolor och skolor som ska byggas, utvecklas och förvaltas. Där vill vi vara med. Med målsättning att bli Sveriges ledande utvecklare av nyproducerade förskolor och skolor.
Vi arbetar med kommunala och privata operatörer och har även hjälpt enskilda pedagoger att starta sin egen förskoleverksamhet. Vi är långsiktiga och tycker om att följa våra hyresgäster.

Markutveckling

Fondamentor arbetar långsiktigt och tålmodigt med markutveckling. Vi drivs av att alltid se möjligheterna för hur vi kan utveckla redan attraktiva lägen, marker och fastigheter. Vi tar gärna ett helhetsansvar och är med i tidigt skede – från råmark, till detaljplanelagd mark och hela vägen till färdigutvecklade områden. Allt för att skapa goda förutsättningar för ett långt samarbete.