Vi utvecklar fastigheter och mark för framtiden

Våra fokusområden är Storstockholm och Mälardalen, men med rätt förutsättningar så är hela Sverige intressant.

Fondamentor förvärvar och utvecklar råmark, köper färdiga byggrätter samt befintliga kassaflödesfastigheter. Vi kan i projekt samarbeta och ingå joint venture med andra parter.

Fondamentor är alltid på jakt efter nästa projekt/fastighet, så tveka inte att höra av er om ni har en intressant affärsmöjlighet!

Fondamentor är med och utvecklar Väsjön

Fondamentor är mycket glada för att ha blivit utsedda som det vinnande bidraget i markanvisningstävlingen för en förskola i Södersätra, del av Väsjön i Sollentuna kommun.

Väsjön växer och behovet av skolor och förskolor med det. Under sommaren 2021 utlyste Sollentuna kommun, efter att i december 2020 ha beslutat om att förskolan ska drivas i privat regi, en markanvisningstävling.

 De totalt sju anbuden som inkom utvärderades på lika delar pris, pedagogisk verksamhet och gestaltning av byggnad och utemiljö där Fondamentors förslag ansågs visa på den bästa helhetslösningen för den pedagogiska verksamheten.

 Förskolan öppnar mitten av VT 2023 och operatör är Tellusbarn.

Fondamentor rekryterar

I takt med att våra projekt blir fler behöver även vi bli fler medarbetare!

Är du en vass och driven Projektutvecklare som är bra på att få saker att hända och trivs med att arbeta med engagerade medarbetare med en långsiktig och expansiv affär?

Fondamentor byggstartar i Österåker

Fondamentor erhåller bygglov för förskola i Svinninge, Österåker kommun.

Österåker kommun har haft en stor tillströmning av permanentboende under de senaste åren och befolkningsprognosen visar att kommunen kommer att fortsätta att växa i invånarantal. Fondamentor är stolta över att vara en del av samhällsbyggandet som behövs för att möta det ökade behovet av förskoleplatser i kommunen.

Förskolan Havsörnen beräknas öppna till höstterminen 2022 och erbjuder 100 barnplatser. Projektet blir det första att färdigställas av Fondamentors tre projekt i kommunen.

Fondamentor utvecklar, äger och förvaltar fastigheter innehållande förskola, skola och eftergymnasial verksamhet. Våra hyresgäster är kommuner och privata operatörer.

Vårt mål är att skapa utbildningsmiljöer som ger de bästa förutsättningar för våra barn och ungdomar att lära och utvecklas i.