MENY

Vår strategi

Fondamentor strävar efter att skapa värde och leverera riskjusterad avkastning genom strategiska investeringar i fastigheter. Bolaget förvärvar fastigheter med förädlingspotential där vår erfarenhet, våra lokala nätverk och vårt operativa stöd kan utnyttjas för att maximera fastigheternas potential. Fondamentor övervakar kontinuerligt den nordiska fastighetsmarknaden och har direktkontakt med aktörerna för att hitta och agera snabbt när de bästa affärsmöjligheterna uppstår. Varje förvärv går igenom en grundlig Due Diligence-process och Fondamentor agerar endast på de möjligheter som levererar bästa avkastningen på lång sikt.Styrelsen

Fondamentors organisation har lång och gedigen fastighetsbakgrund med kompetens inom alla faser av fastighetstransaktioner, såsom förvärv, utveckling, corporate finance och kapitalförvaltning. I styrelsen sitter Svante Wadman - Styrelseordförande, Filip Skarne - Styrelseledamot, Robert Nilsson - Styrelseledamot, Johan Sandefeldt - Styrelseledamot, Lennart Hörnberg - Styrelseledamot, samt Ingemar Rindstig - EY, Revisor.

Förvärvskriterier

Fondamentor investerar långsiktigt i fastigheter, fastighetsportföljer och utvecklingsprojekt med värdeökande potential inom alla segment, men fokus finns idag på utvalda affärsområden inom skolor och förskolor samt utveckling av större markområden. Vi söker skol- eller förskolefastigheter samt större markområden som vi med vår kompetens och våra resurser långsiktigt kan utveckla tillsammans med utvalda hyresgäster.

Typ: Skolor och förskolor samt utveckling av större markområden inom stadutveckling, bostäder, handel, logistik, kontor, industri samt lager.

Storlek: 30 till 350 MSEK

Potential: Expansionsmöjligheter, renoveringsprojekt, vakansdrabbade fastigheter.

Affärsområden


Skolfastigheter

Skolor

År 2017 bildade Fondamentor affärsområdet Skolfastigheter för att bygga, utveckla och förvalta skolor och förskolor i Sverige. Vi har sedan dess tecknat samarbetsavtal med såväl kommunala som privata skolhuvudmän som delar vårt mål att skapa de allra bästa förutsättningarna för lärande.

Skolor

Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är självklara ledstjärnor i alla Fondamentors projekt och affärer. Vi opererar på lång sikt och skapar lärandemiljöer som präglas av god arkitektur för hälsa, trivsel och ett bra klimat. Med god och hållbar byggteknik, energieffektiva lösningar, förnybar energi och nytänkande gröna inslag vill vi vara med och bygga upp Sveriges bästa skolor och förskolor för generationer framåt.


Markutveckling

Markutveckling

Fondamentor arbetar långsiktigt med utveckling av markområden inom alla nischer. Vi samarbetar med kommuner med goda förutsättningar för tillväxt, ofta i dialog om översiktsplaner och ev. planändringar. Vi fokuserar på attraktiva lägen med möjligheter att utveckla mark till attraktiva områden för bostäder eller kommersiella fastigheter, ofta i ett tidigt skede då marken ännu är råmark.

Markutveckling

Transparens, öppenhet och samverkan är några av de ledord som vi på Fondamentor fokuserar på i våra utvecklingsprojekt. En god dialog med alla berörda parter och en grundlig förankringsprocess som tar hänsyn till alla synpunkter är förutsättningar för lyckade och långsiktiga projekt. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är självklara ledstjärnor i alla Fondamentors projekt och affärer.

Nyheter

Så här kan en del av Klockarbäckens handelsområde se ut när det är klart år 2021 eller 2022.

Klockarbäcken

ILLUSTRATION: E3D ARKITEKTURVISUALISERING AB

Klockarbäcken hamnar mitt i centrum. Nu planeras för ett en stor utbyggnad av handelsområdet som ska rymma livsmedelsbutik och handel inom hus, hem och bygg.

– Vi ska skapa ett område som är långsiktigt och klarar onlinehandelns utmaningar, säger Robert Nilsson vd på Fondamentor. Fastigheter som utvecklar området.

Två saker som betyder mycket för handelsområdets fortsatta utveckling är att dragningen av Västra länken vunnit laga kraft och att Komatsu ska bygga en fabrik alldeles i närheten.

– Västra länken kommer att gå väldigt nära området och den fabrik Komatsu ska bygga kommer att ha runt 550 anställda. Det innebär också ett viktigt flöde till området. Runt 15 000 fordon totalt per dygn är beräkningen vilket är nästan det dubbla jämfört med i dag. Dessutom finns boende och ett industriområde som växer i närheten.

– Västra länken kommer att gå väldigt nära området och den fabrik Komatsu ska bygga kommer att ha runt 550 anställda. Det innebär också ett viktigt flöde till området. Runt 15 000 fordon totalt per dygn är beräkningen vilket är nästan det dubbla jämfört med i dag. Dessutom finns boende och ett industriområde som växer i närheten. Handelsområdet ska bli en knutpunkt och en förlängning av Umeå västerut, säger Robert Nilsson.

Klockarbäcken

K-Rauta öppnade på Klockarbäcken 2007 och Media Markt två år senare. Sedan dess har det varit stilla i etableringsväg mycket beroende på ovisshet om Västra länkens dragning.

Fondamentor har funnits med i projektet sedan 2013–2014. För ett par år sedan köpte bolaget den fastighet där Media Markt är inrymd och har nu planer för ett antal större tom- Väg och fabrik kan bli ett lyft för Klockarbäcken Så här kan en del av Klockarbäckens handelsområde se ut när det är klart år 2021 eller 2022. K-Rauta öppnade på Klockarbäcken 2007 och Media Markt två år senare. Sedan dess har det varit stilla i etableringsväg mycket beroende på ovisshet om Västra länkens dragning. Fondamentor har funnits med i projektet sedan 2013–2014. För ett par år sedan köpte bolaget den fastighet där Media Markt är inrymd och har nu planer för ett antal större tomter i området, bland annat genom ett markanvisningsavtal med Umeå kommun.

– Markytan är cirka 100 000 kvadratmeter och de byggnader som planeras kommer tillsammans att ha en yta på cirka 30 000 kvadratmeter. Livsmedel är viktigt och i övrigt siktar vi på att skapa handel som är långsiktig och klarar onlinehandel. Betoningen blir inom hus, hem och bygg. Inga modebutiker planeras. Förutom handel ska det även bli olika former av service.

– Vi kommer att jobba mycket med tillgänglighet och se till att det blir lätt att parkera, säger Nilsson. För närvarande diskuterar Fondamentor med flera tänkbara aktörer.

– Vi är mitt i processen. Det kan bli en viss omflyttning inom Umeå och även nyetableringar. Vår målsättning är inte att konkurrera med cityhandeln utan vi vill komplettera, säger Nilsson.

Hur ser tidplanen ut?

– Vi följer Trafikverkets tidplan för Västra länken. Det vill säga hösten 2021 eller våren 2022.

När sätter ni spaden i jorden?

– Direkt när kontrakt är signade och förutsättningarna finns för en byggnation. Vi kommer inte att bygga något som är fult utan jobba mycket med fasaddekor, belysning och även lite natur för att knyta ihop fastigheterna, säger Nilsson.

Du säger att ni vill satsa på handel som klarar onlinehandel. Handeln av dagligvaror ökar också på nätet men ni vill ändå ha en livsmedelsaktör till området.

– Livsmedel är viktigt för det skapar ett flöde och den branschen är bra på att anpassa sig till online. Bland annat genom utlämning av varor som handlas online, säger Nilsson.

Utvecklingen av handelsområdet sker i samarbete med Retail & Shopping Development.

ROLAND EDLUND

"Västra länken kommer att gå väldigt nära området och den fabrik Komatsu ska bygga kommer att ha runt 550 anställda. Det innebär också ett viktigt flöde till området.

Klockarbäcken

Kommunen har sökt efter en ny skola och när markanvisningstävlingen avgjordes stod Fondamentor som vinnare

Efter ett grundligt arbete och ett antal intresserade skoloperatörer står nu Fondamentor Fastigheter, med Internationella Engelska Skolan (IES) som partner, som vinnare i anbudstävlingen om att bygga och öppna skola i Stadsängarna. Tanken är att det ska bli en F-9 skola.

Tillsammans med Fondamentor Fastigheter, ett Stockholmsbaserat fastighetsbolag har IES tagit fram ett erbjudande som stämmer bra överens med stadsdelen.

– Det gläder oss att vi nu kan berätta att Fondamentor tillsammans med IES som partner vunnit markansvisningstävlingen. Vi tror att de tillsammans kan göra en god insats i Stadsängarna. IES är en aktör med bred erfarenhet som bedrivit skolverksamhet sedan 1993. Idag har de 36 skolor och 25 600 elever. Tillsammans med Fondamentor, vars affärsidé är att långsiktigt förvärva och förvalta fastigheter, är vi förvissade om att stadsdelen kommer att kunna erbjuda en hållbar och välbyggd skola med hög kvalitet vad gäller utbildning framöver säger Kim Hultén, Verksamhetschef på Sigtuna stadsängar

Tillsammans med IES vill Fondamentor skapa en hållbar skolmiljö med internationell prägel och ge alla förskole- och skolbarn i Sigtuna kommun möjlighet till högkvalitativ och internationell utbildning.

– Vi har erfarenhet, kompetens och förmåga att utveckla nya skolor i nära samarbete med kommuner och fastighetsägare. Första steget mot att öppna en skola i Sigtuna är nu taget men det kvarstår flera avgörande frågor som bland annat tillstånd från skolinspektionen och hyresavtal innan vi kan erbjuda familjer plats i vår skola. Vi ser nu fram emot att fortsätta vår goda dialog med Sigtuna kommun och Fondamentor och ta nästa steg, säger Jörgen Stenquist vice vd för IES.

Verksamheten är inriktad att vara två parallellklasser från förskolan till årskurs 9 med start som F-7 som sedan fylls på underifrån upp till årskurs 9. Kön till den tilltänkta skolan öppnar först när alla avtal är klara.

– Arbetet med att få en skola till Sigtuna stadsängar är högt prioriterad. Skolan kommer att ligga på kort promenadavstånd från de cirka 900 bostäder som kommer att finnas när stadsdelen är färdigbyggd. IES blir ett fint komplement till vårt befintliga utbildningsutbud och ett välkommet tillskott. Dessutom passar skolans internationella prägel utmärkt i vår kommun. Redan för tusen år sedan var vi en internationell mötesplats, det gäller än idag som värdkommun för Stockholm Arlanda Airport med hela världen runt hörnet, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun.

Garage

Klockarbäckens handelsområde i nordvästra Umeå expanderar.

Fondamentor och Roosgruppen Fastigheter har köpt 30 000 kvadratmeter mark och jobbar nu bland annat för att locka en större dagligvaruaktör till området

Fondamentor Fastigheter har kontrakterat angränsande markområde om cirka 30 000 kvadratmeter för framtida utveckling.

- Detta förvärv är en strategiskt viktig investering för oss då vi ser Umeå som en attraktiv marknad. Vi ser fram emot ett fortsatta nära arbete med kommunen och befintlig hyresgäst i processen att stärka Klockarbäcken som handelsplats, säger Robert Nilsson, senior partner, Fondamentor & Roosgruppen Fastigheter.

Utvecklingsarbetet av området har redan påbörjats och kommer att intensifieras vid tillträdet den 30 september.

Säljare var tyska GEDO Real Estate International Holdings. Angermann var kommersiell rådgivare åt säljaren.

Om oss

Fondamentor Fastigheter är ett Stockholmsbaserat och nischat fastighetsbolag som startade 2013 med huvudsaklig inriktning mot fastighetsutveckling samt utveckling av större kommersiella markområden. Bolaget har huvudkontor i Stockholm och områdeskontor i Umeå. Bolaget utvecklar fastighetsutvecklingsprojekt motsvarande 1,5 MDR i produktionsvolym.

Sedan 2017 har Fondamentor påbörjat ett nytt affärsområde inom förskolor och skolor och har därmed ingått samarbetsavtal med några av Sveriges främsta skoloperatörer som liksom Fondamentor arbetar uthålligt och mycket långsiktigt.

Bakom Fondamentorgruppen står bl.a. Skarne Group, Svante Wadman, Robert Nilsson, Lennart Hörnberg samt Johan Sandefeldt.

Svante Wadman

Svante Wadman

Styrelseordför. / Senior partner

BAKGRUND

+46 70 669 62 66
svante.wadman@fondamentor.se

Filip Skarne

Filip Skarne

Senior partner

BAKGRUND

+46 70 875 51 75
filip.skarne@fondamentor.se

Robert Nilsson

Robert Nilsson

Senior partner

BAKGRUND

+46 70 710 75 00
robert.nilsson@fondamentor.se

Johan Sandefeldt

Johan Sandefeldt

Ekonomi / Administration

BAKGRUND

+46 70 777 27 50
johan.sandefeldt@fondamentor.se

Lennart Hörnberg

Lennart Hörnberg

Förvaltning och uthyrning / Senior partner

BAKGRUND

+46 70 340 72 27
lennart.hornberg@fondamentor.se

Hanna Onval Nilsson

Hanna Onval Nilsson

Ekonomi

BAKGRUND

+46 70 638 48 00
hanna.o.nilsson@fondamentor.se

Kontakta ossFondamentor Stockholm

+ 46 8 705 20 00
Tullvaktsvägen 2, 2 tr
115 56 Stockholm, Sweden

sthlm@fondamentor.se

Fondamentor Umeå

+ 46 90 70 11 00
Förrådsvägen 27
901 32 Umeå, Sweden

umea@fondamentor.se