Utbildningsfastigheter

Fondamentor arbetar sedan 2019 med utveckling och förvaltning av förskole- och skolfastigheter, inom affärsområdet Utbildningsfastigheter.

För att klara Sveriges befolkningstillväxt behövs fler än 1 400 nya förskolor och skolor till år 2026. Förskolor och skolor som ska byggas, utvecklas och förvaltas.

Idag ställs även höga krav på utbildning. Behoven och kraven på kompetensförsörjning från arbetsmarknaden är stort och eftergymnasiala utbildningar är nödvändiga. Sedan början av 2021 så arbetar Fondamentor även med att möta kraven och utvecklar därför även fastigheter med eftergymnasiala hyresgäster.

Fondamentor har målsättning att bli en av Sveriges ledande utvecklare av nyproducerade utbildningsfastigheter. Vi arbetar med kommunala och privata operatörer och har även hjälpt enskilda pedagoger att starta sin egen förskoleverksamhet. Vi är långsiktiga och tycker om att följa våra hyresgäster.

Inom affärsområdet Utbildningsfastigheter så arbetar vi under varumärket Fondamentor Skolfastigheter AB. Bolaget ägs till 50% vardera av Slättö Förvaltning AB genom fonden Slättö Value Add 1 AB och av Fondamentor AB.

Fondamentor Skolfastigheter har ett skarpt team knutet till sig med lång erfarenhet av projektering, produktion och förvaltning.

Projekt

Fondamnetor är expansiva och letar aktivt efter nya utbildningsfastigheter att utveckla och förvärva. Vi tittar på allt från den lilla förskolan till större campus-miljöer.

För närvarande arbetar vi konkret med ett tiotal projekt i olika skeden. Därtill har vi en lång pipeline med framtida möjligheter.

Tillberga, Västerås

Med stor varsamhet totalrenoverade vi en skolbyggnad från 1909 och anpassade till en förskola med plats för

50 barnplatser. Hyresgäst är Jensen förskola.

Svinninge x2, Österåker

Två förskolor i natursköna Svinninge om ca 700 kvm med planerad öppning till HT 2022 respektive VT 2023. Förskolorna kommer att delvis ha inriktning mot utomhuspedagogik. Hyresgäst är Tellusbarn.

Täljö, Österåker

Planerad förskola i ett expansivt område. Förskolan planeras inrymma ca 160 barnplatser. Kommer delvis ha inriktning mot utomhuspedagogik. 

Norra Stockholm  

Planerad skola F-9 om ca 6 000 kvm. Internationell inriktning. Produktionsstart 2022. Mer information kommer inom kort.

Västra Sverige

Planerad skola F-9 om ca 11 000 kvm. Produktionsstart 2022. Kommunal förhyrning. Mer information kommer inom kort.

Fyllinge, Halmstad

Förskola med ca 110 barnplatser. Produktionsstart under 2021. Hyresgäst är Kunskapsförskolan.