Fondamentor är ett fastighetsbolag som själv eller tillsammans med partners investerar i utvalda fastighetsnischer

Utbildningsfastigheter

Fondamentor har sedan 2019 arbetat inom affärsområdet utbildningsfastigheter. Det innebär att vi utvecklar, äger och förvaltar fastigheter innehållande förskola, skola och eftergymnasial verksamhet. Våra hyresgäster är kommuner och privata operatörer. Vårt mål är att skapa utbildningsmiljöer som ger de bästa förutsättningar för våra barn och ungdomar att lära och utvecklas i.

Kommersiella fastigheter

Fondamentor har sedan 2013 utvecklat mark och drivit detaljplaner, då med inriktning mot utveckling av kommersiella markområden. Vi har med framgång utvecklat flertalet handels- och kontorsfastigheter, det största området uppgår till en exploateringsbar yta om 130 000 m² BTA.

Fondamentor är med och utvecklar Väsjön

Fondamentor är mycket glada för att ha blivit utsedda som det vinnande bidraget i markanvisningstävlingen för en förskola i Södersätra, del av Väsjön i Sollentuna kommun.

Väsjön växer och behovet av skolor och förskolor med det. Under sommaren 2021 utlyste Sollentuna kommun, efter att i december 2020 ha beslutat om att förskolan ska drivas i privat regi, en markanvisningstävling.

 De totalt sju anbuden som inkom utvärderades på lika delar pris, pedagogisk verksamhet och gestaltning av byggnad och utemiljö där Fondamentors förslag ansågs visa på den bästa helhetslösningen för den pedagogiska verksamheten.

 Förskolan öppnar mitten av VT 2023 och operatör är Tellusbarn.

Fondamentor stärker Klockarbäckens handelsplats

Fondamentor bygger, tillsammans med Alma Property Partners, Willys fastighet om ca 3 300 m² på Handelsområdet Klockarbäcken i Umeå. Butiken öppnar preliminärt under 2023.

Willys kommer att komplimentera västra Umeås utbud för livsmedel och tillföra ett större utbud för de boende i området samt de företag som har och kommer att etablera sig i området. Butikens öppnande kommer att skapa ett starkt flöde till Klockarbäcken Handelsplats.

Första spadtaget!

Nu är arbetena igång med Fondamentors första förskola i Österåker kommun.

Förskolan har plats för 100 barn och operatör är Tellusbarn. Projektet är utformat efter verksamhetens pedagogik med lärande i utemiljö och ska stå klart till höstterminen 2022.

Gestaltning efter tomtens förutsättningar och förskoleverksamhetens pedagogik och krav är viktiga kvalitetsmarkörer för oss på Fondamentor. För att få till riktiga bra förskolor, behöver det finnas en röd tråd mellan fastighetsägare och verksamhet. Vi är tacksamma för det goda samarbete vi har idag med våra operatörer och vi kommer fortsätta utveckla projekt med samma goda balans mellan utformning och drift.

”Torsdagen den 24 februari togs ett spadtag för en helt ny förskola i Svartgarn i Svinninge. Lagom till terminsstart hösten 2022 beräknas Tellusbarns friluftsförskola stå klar med plats för cirka hundra barn.”

Fondamentor tecknar ett 12 årigt avtal med Cirkel K om en etablering av Ingo i Umeå.

Preliminär öppning sker 2023

Fondamentor expanderar och rekryterar!

Fondamentor växer och stärker organisationen genom rekrytering av tidigare regionchef från Flexator AB.

Anton tillträdde sin tjänst som projektutvecklare inom utbildningsfastigheter på Fondamentor den 14 mars. Anton, som tidigare arbetat med projektutveckling inom samhällsfastigheter på Flexator kommer att fortsätta med utveckling av utbildningsfastigheter på Fondamentor.

– Vi är väldigt glada över att ha fått över Anton till Fondamentor. Med Antons erfarenhet inom utbildningsfastigheter, och med hans bakgrund som byggingenjör, får vi in spetskompetens som är väldigt värdefull för bolaget, säger Johan Urdén, på Fondamentor

Anton Umefeldt kommer jobba i projektutvecklingsteamet tillsammans med Caroline De Wendel.

Vi på Fondamentor ser fram emot en spännande framtid ihop med Anton. Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte på att kontakta oss.

Fondamentor tecknar avtal med Wash World för etablering av en biltvättanläggning på Klockarbäcken i Umeå. 

Preliminär öppning sker 2023

Fondamentor utvecklar, äger och förvaltar fastigheter innehållande förskola, skola och eftergymnasial verksamhet. Våra hyresgäster är kommuner och privata operatörer.

Vårt mål är att skapa utbildningsmiljöer som ger de bästa förutsättningar för våra barn och ungdomar att lära och utvecklas i.