Taggat med: Förvärv

Fondamentor förvärvar i Karlskrona

Tillbaka

Fondamentor förvärvar i Karlskrona

Fondamentor har förvärvat två fastigheter i Karlskrona till ett värde av 125 miljoner kronor. De båda fastigheterna är strategiskt belägna i centrala Karlskrona och innefattar en lokalarea om drygt 16 000 kvadratmeter. Karlskrona har en stark tillväxt och vi ser fram mot att få etablera oss i staden.