Snoken 2

Björnvägen 21
906 40 Umeå

Anpassningsbara lokalytor för handel, kontor, utställning, konferenscenter, skola samt utbildningssalar.

Område: Marieberg
Uthyrningsbar area: 2 300 
Mark area: 11 000 
Ändamål: Handel, kontor, utställning, konferenscenter, skola samt utbildningssalar.