SKOL­FASTIG­­HETER

För att klara Sveriges befolkningstillväxt behövs fler än 1400 nya förskolor och skolor till år 2026. Förskolor och skolor som ska byggas, utvecklas och förvaltas. Där vill vi vara med. Vår målsättning är att bli Sveriges ledande utvecklare av nyproducerade förskolor och skolor.

Att utveckla framtidens förskola och skola gör vi eftersom vi sätter stort värde på miljön som våra barn vistas i.

Fondamentor arbetar med såväl kommunala som privata operatörer. Vi har även hjälpt enskilda pedagoger att starta sin egen förskoleverksamhet.

För att kunna säkerställa bästa verksamhet och utveckling, är vi gärna delaktiga i hela processen. Vi är långsiktiga och tycker om att följa våra hyresgäster. Det skapar både långvariga relationer och samarbeten med goda resultat.

Just nu tar Fondamentor fram en typförskola som är anpassad till barnens, pedagogernas, verksamhetens och föräldrarnas behov. Förskolan är utformad för att möjliggöra bästa möjliga förutsättningar för en utbildning som redan i arkitekturen medverkar till trygghet och gemenskap.

Byggnaden speglar en utbildning för såväl samtid som framtid och därmed är en anpassning för en långsiktighet och föränderlighet en viktig aspekt av arkitekturen. Förskolan är giftfri och håller höga krav på hållbarhet samt innehåller smarta miljö- och energilösningar.

Ekonomisk hållbarhet ställer höga krav på byggnadens skalbarhet utifrån ett väl genomtänkt byggsystem som kan reproduceras.

MARK­UT­VECK­LING

Fondamentor arbetar långsiktigt och tålmodigt med markutveckling. Vi drivs av att se potentialen. Att alltid fokusera på möjligheterna för hur vi kan utveckla redan attraktiva lägen, marker och fastigheter.

Vi tar gärna ett större grepp och gillar att blanda olika typer av fastighetssegment. Helst är vi med från tidiga skeden – från råmark, till detaljplanelagd mark och hela vägen till färdigutvecklade områden.

Oavsett projekt och typ av fastighet tar vi alltid ett helhetsansvar. Det gäller samtliga byggrelaterade processer som markförvärv, tillstånd, projektering och byggnation samt efterföljande underhåll och förvaltning. Allt för att skapa goda förutsättningar för ett långt samarbete.