Om oss

Vi bildades 2013, då med inriktning mot utveckling av kommersiella markområden. Vi har med framgång utvecklat flertalet handels- och kontorsfastigheter. Där det största, Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde i Umeå, innehåller upp till 130 000 BTA.

Sedan 2019 arbetar bolaget även med att utveckla, äga och förvalta utbildningsfastigheter.

Bolaget är partnerägt där alla har lång, bred och kompletterande erfarenhet.

Vi är ett engagerat och nytänkande fastighetsbolag.  Vi älskar driv. Vi är bra på att få saker att hända. Oavsett projekt är vi alltid engagerade i det vi gör, engagerade på riktigt.

För att finanserna våra projekt och fastigheter arbetar vi med både internt och externt kapital. Ett kapital som likt oss också är långsiktigt.

Bolaget har huvudkontor i Stockholm samt områdeskontor i Umeå.