Kommersiella fastigheter

Klockarbäcken handels- och verksamhetsområde

Fondamentor har sedan 2013 arbetat med att utveckla Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde. Detaljplanen vann laga kraft i juni 2021 och tillåter en Exploatering om maximalt 130 000 BTA.

Under 2021 avyttrades 50% av projektet till Alma Property Partners och samtidigt bildades ett joint venture för den fortsatta utvecklingen av området.

Bronsdolken 2

Fondamentor förvärvade i september 2016  fastigheten Bronsdolken 2.

MediaMarkt är största hyresgäst med en yta om ca 2 400 kvm. Fastigheten innehåller även en obebyggd byggrätt om ca 5 000 kvm. Utveckling och byggnation beräknas pågå till 2023.

Röbäcksdalen 1:8 och 1:9

Fondamentor har ägt fastigheterna sedan 2012 och har under åren utvecklat fastigheterna och dess byggnader. Idag är allt helrenoverat och fullt uthyrda till Umeå Kommun, Toontrack AB samt ett mindre lokalkontor för Fondamentor.

Snoken 2

Fondamentor har varit ägare av fastigheten sedan december 2016. Fastigheten har ett attraktivt läge på Ersboda i Umeå, med synbarhet mot Björnvägen samt mot E12.