Vi utvecklar fastigheter och mark för framtiden

Våra fokusområden är Storstockholm och Mälardalen, men med rätt förutsättningar så är hela Sverige intressant.

Fondamentor förvärvar och utvecklar råmark, köper färdiga byggrätter samt befintliga kassaflödesfastigheter. Vi kan i projekt samarbeta och ingå joint venture med andra parter.

Fondamentor är alltid på jakt efter nästa projekt/fastighet, så tveka inte att höra av er om ni har en intressant affärsmöjlighet!

Fondamentor är med och utvecklar Väsjön

Fondamentor är mycket glada för att ha blivit utsedda som det vinnande bidraget i markanvisningstävlingen för en förskola i Södersätra, del av Väsjön i Sollentuna kommun.

Väsjön växer och behovet av skolor och förskolor med det. Under sommaren 2021 utlyste Sollentuna kommun, efter att i december 2020 ha beslutat om att förskolan ska drivas i privat regi, en markanvisningstävling.

 De totalt sju anbuden som inkom utvärderades på lika delar pris, pedagogisk verksamhet och gestaltning av byggnad och utemiljö där Fondamentors förslag ansågs visa på den bästa helhetslösningen för den pedagogiska verksamheten.

 Förskolan öppnar mitten av VT 2023 och operatör är Tellusbarn.

Första spadtaget!

Nu är arbetena igång med Fondamentors första förskola i Österåker kommun.

Förskolan har plats för 100 barn och operatör är Tellusbarn. Projektet är utformat efter verksamhetens pedagogik med lärande i utemiljö och ska stå klart till höstterminen 2022.

Gestaltning efter tomtens förutsättningar och förskoleverksamhetens pedagogik och krav är viktiga kvalitetsmarkörer för oss på Fondamentor. För att få till riktiga bra förskolor, behöver det finnas en röd tråd mellan fastighetsägare och verksamhet. Vi är tacksamma för det goda samarbete vi har idag med våra operatörer och vi kommer fortsätta utveckla projekt med samma goda balans mellan utformning och drift.

”Torsdagen den 24 februari togs ett spadtag för en helt ny förskola i Svartgarn i Svinninge. Lagom till terminsstart hösten 2022 beräknas Tellusbarns friluftsförskola stå klar med plats för cirka hundra barn.”

Fondamentor utvecklar, äger och förvaltar fastigheter innehållande förskola, skola och eftergymnasial verksamhet. Våra hyresgäster är kommuner och privata operatörer.

Vårt mål är att skapa utbildningsmiljöer som ger de bästa förutsättningar för våra barn och ungdomar att lära och utvecklas i.