Vi utvecklar fastigheter och mark för framtiden

Fondamentor utvecklar, äger och förvaltar fastigheter innehållande förskola, skola och eftergymnasial verksamhet. Våra hyresgäster är kommuner och privata operatörer. Vårt mål är att skapa utbildningsmiljöer som ger de bästa förutsättningar för våra barn och ungdomar att lära och utvecklas i.

Fondamentor är ett fastighetsbolag som själv eller tillsammans med partners investerar i utvalda fastighetsnischer

Utbildningsfastigheter

Fondamentor har sedan 2019 arbetat inom affärsområdet utbildningsfastigheter. Det innebär att vi utvecklar, äger och förvaltar fastigheter innehållande förskola, skola och eftergymnasial verksamhet. Våra hyresgäster är kommuner och privata operatörer. Vårt mål är att skapa utbildningsmiljöer som ger de bästa förutsättningar för våra barn och ungdomar att lära och utvecklas i.

Handelsfastigheter

Ebitio te minto ipis et faciis nullacea volores tectus rerio blab ipsusda ecuptin tusdae nobit asperio con et et resequam doluptiunt ius peria dicaepe rrorum cus modios deribus, cus, omnime velibusam laut explatque perchicae velicim agnimpo rehentum fugit, consequatur mo enet quatiistiis aut quia seditione nem fugit qui ilit dolest, saperchit oluptiunt ius peria dicaepe rrorum.

Kommersiella fastigheter

Fondamentor har sedan 2013 utvecklat mark och drivit detaljplaner, då med inriktning mot utveckling av kommersiella markområden. Vi har med framgång utvecklat flertalet handels- och kontorsfastigheter, det största området uppgår till en exploateringsbar yta om 130 000 m² BTA. Esequam doluptiunt ius peria dicaepe esequam doluptiunt ius peria losdas con dicaepe.

Våra fokusområden är Storstockholm och Mälardalen, men med rätt förutsättningar så är hela Sverige intressant. Fondamentor förvärvar och utvecklar råmark, köper färdiga byggrätter samt befintliga kassaflödesfastigheter.

Vi kan i projekt samarbeta och ingå joint venture med andra parter.

Fondamentor är alltid på jakt efter nästa projekt/fastighet, så tveka inte att höra av er om ni har en intressant affärsmöjlighet!