Fondamentor intressenter

Bronsdolken 2

Fondamentor förvärvade i september 2016 tillsammans med Roosgruppen fastigheten Bronsdolken 2.

MediaMarkt är största hyresgäst med en yta om ca 2 400 kvm. Fastigheten innehåller även en obebyggd byggrätt om ca 5 000 kvm. Utveckling och byggnation beräknas pågå till 2023.

Batteriet 3-6

Tillsammans med Roosgruppen förvärvades fastigheterna Batteriet 3-6. Fastigheten och dess byggnader har utvecklats under åren 2014-2021. Största hyresgäst är Procurator som har varit verksamma i fastigheten sedan 1990-talet.

Snoken 2

Fondamentor tillsammans med Roosgruppen har varit ägare av fastigheten sedan december 2016. Fastigheten har ett attraktivt läge på Ersboda i Umeå, med synbarhet mot Björnvägen samt mot E12.

Röbäcksdalen 1:8 och 1:9

Fondamentor har ägt fastigheterna sedan 2012 och har under åren utvecklat fastigheterna och dess byggnader. Idag är allt helrenoverat och fullt uthyrda till Umeå Kommun, Toontrack AB samt ett mindre lokalkontor för Fondamentor.