Intervju: Robert Nilsson, VD och grundare Fondamentor

För att nå klimatmålen måste vi prioritera energioptimering, renovering och förädling av befintliga byggnader.


Kan du berätta lite om Fondamentors koncept?

Fondamentor fokuserar på att förvärva fastigheter som är energimässigt ineffektiva – ofta kallade ’bruna’ fastigheter – och som sedan energioptimera dessa för att göra dem ’gröna’. Det innebär investeringar för att minska deras miljöpåverkan och förbättra fastighetens lönsamhet.

Vad motiverar er att fokusera på befintliga byggnader snarare än nybyggnation?

Vi har även nyproduktion men vi ser en enorm potential i befintliga byggnader. En stor del av Sveriges fastighetsbestånd är gammalt och energikrävande. Genom att förbättra dessa, kan vi göra en betydande insats för klimatet. Det kan också vara ett sätt att bevara vårt kulturarv. Nytt är inte alltid bättre.

Hur går Fondamentor tillväga för att göra en fastighet mer energieffektiv?

Det första steget är att utföra en grundlig analys av fastighetens nuvarande tillstånd. Sedan implementerar vi åtgärder som ventilationsförbättring, värmeväxling, översyn av uppvärmningssystem, isolering, installation av energieffektiva fönster och ibland även installation av solpaneler. Vi fokuserar framförallt på smarta system för energihantering.

Vilka utmaningar stöter Fondamentor på?

Energieffektivisering kräver investeringar och därför satsar vi på fastigheter med sund ekonomi och etablerade hyresgäster för ett bibehållet kassaflöde genom hela resan. 

Hur ser Fondamentor på sin roll i att uppnå Sveriges klimatmål?

Vi ser oss som en liten men viktig del i pusslet. Genom att göra fastighetsbeståndet mer miljövänligt bidrar vi direkt till minskade koldioxidutsläpp. Vår ambition är att vara en förebild och inspirera andra aktörer i branschen att följa efter.

Vilka framtidsplaner har Fondamentor?

Vår långsiktiga vision är att alla fastigheter i Sverige ska vara energieffektiva. Vi planerar att fortsätta expandera och förvärva fler fastigheter för att bidra till en mer hållbar framtid.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Nilsson

Partner, VD
+46 70 710 75 00
Maila Robert