Fokus: Karlskrona

Med ett växande fokus på teknologi, digitalisering och hållbarhet är Karlskrona en intressant stad företag och start-ups inom en rad olika sektorer.


På Blekinges förtrollande kustlinje, reser sig Karlskrona, en stad med en rik historia, en levande nutid och en spännande framtid för företagande och innovation.

Grundad 1680 under Karl XI:s regeringstid som en huvudbas för den svenska flottan, bär Karlskrona stolt sitt maritima arv. Staden är inte bara ett levande museum där varje gata och torg berättar historier från en svunnen tid, den är också en framtidsinriktad plats där nyetablering och företagande blomstrar.

Karlskronas välbevarade barockstad, togs upp på UNESCO:s världsarvslista 1998, vilket understryker stadens unika bidrag till världens kulturella mångfald. Samtidigt som den hyllar sitt förflutna, är Karlskrona en dynamisk plats för affärsmöjligheter. Stadens näringslivsstrategi välkomnar innovation och stödjer nyetableringar, vilket gör den till en attraktiv destination för entreprenörer och investerare. Med ett växande fokus på teknologi, digitalisering och hållbarhet, är Karlskrona hem för framstående företag och start-ups inom en rad olika sektorer.

För fastighetsbranschen erbjuder Karlskrona en växande marknad. Stadens expansionsplaner inkluderar utveckling av nya bostadsområden och kommersiella fastigheter. Detta öppnar upp möjligheter för fastighetsutvecklare och investerare att delta i formandet av stadens framtid. Dessutom bidrar den starka närvaron av små och medelstora företag till en dynamisk kommersiell fastighetsmarknad.

Fondamentor har förvärvat två fastigheter i Karlskrona till ett värde av 125 miljoner kronor. De båda fastigheterna är strategiskt belägna i centrala Karlskrona och innefattar en lokalarea om drygt 16 000 kvadratmeter. Karlskrona har en stark tillväxt och vi ser fram mot att få etablera oss i staden.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian-Fredrik Klingspor

Affärsutvecklare
+46 70 377 38 00
Maila Christian-Fredrik

Gustaf Tamm

Affärutvecklare
+46 72 018 45 45
Maila Gustaf