Bronsdolken 2

Umeå, Klockarbäcken

Handelsfastighet belägen i ett nytt expansivt handelsområde. 

Område: Umeå, Klockarbäcken
Uthyrningsbar area: 5 000 
Mark area: 28 000 
Ändamål: Handel