Om oss på
fondamentor fastigheter

Fondamentor Fastigheter är ett Stockholmsbaserat fastighetsbolag som startade 2013 med huvudsaklig inriktning mot utveckling av kommersiella markområden. Bolaget har huvudkontor i Stockholm och områdeskontor i Umeå. Bolaget utvecklar idag mark till ett värde motsvarande 750 Mkr i projektvolym.

Sedan 2017 har Fondamentor påbörjat ett nytt affärsområde inom förskolor och skolor och har ingått samarbetsavtal med några av Sveriges främsta skoloperatörer som liksom Fondamentor arbetar uthålligt och långsiktigt.