Om oss på
fondamentor fastigheter

Fondamentor Fastigheter är ett Stockholmsbaserat fastighetsbolag som startade 2013 med huvudsaklig inriktning mot utveckling av kommersiella markområden. Bolaget har huvudkontor i Stockholm och områdeskontor i Umeå. Bolaget utvecklar idag mark till ett värde motsvarande 1,5 MDR i projektvolym.

Sedan 2017 har Fondamentor påbörjat ett nytt affärsområde inom förskolor och skolor och har ingått samarbetsavtal med några av Sveriges främsta skoloperatörer som liksom Fondamentor arbetar uthålligt och långsiktigt.

Fondamentor
Stockholm

+ 46 8 705 20 00
Tullvaktsvägen 2, 2 tr
115 56 Stockholm, Sweden

kontakt@fondamentor.se

Fondamentor
Umeå

+ 46 90 70 11 00
Förrådsvägen 27
901 32 Umeå, Sweden

kontakt@fondamentor.se