SKOL­FASTIG­­HETER

År 2017 bildade Fondamentor affärsområdet Skolfastigheter för att bygga, utveckla och förvalta skolor och förskolor i Sverige. Vi har sedan dess tecknat samarbetsavtal med såväl kommunala som privata skolhuvudmän som delar vårt mål att skapa de allra bästa förutsättningarna för lärande.

 

Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är självklara ledstjärnor i alla Fondamentors projekt och affärer. Vi opererar på lång sikt och skapar lärandemiljöer som präglas av god arkitektur för hälsa, trivsel och ett bra klimat. Med god och hållbar byggteknik, energieffektiva lösningar, förnybar energi och nytänkande gröna inslag vill vi vara med och bygga upp Sveriges bästa skolor och förskolor för generationer framåt.

 

MARK­UT­VECK­LING

Fondamentor arbetar långsiktigt med utveckling av mark inom alla segment. Vi vill gärna ha en mix av projekt i olika skeden. Allt från detaljplanelagt mark till råmark. Vi arbetar i hela Sverige, med fokus mot kommuner med god tillväxt.

 

Transparens, nytänkande och samverkan är ledord som vi på Fondamentor fokuserar på i våra utvecklingsprojekt. En god dialog med alla berörda parter och en grundlig förankringsprocess som tar hänsyn till alla synpunkter är förutsättningar för lyckade och långsiktiga projekt. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är självklara ledstjärnor i alla Fondamentors projekt och affärer.