Gustavs­berg

Område: Nyköping, Gustavsberg
Mark area:
ca 18 000 – 36 000 
Trolig exploatering: ca 5 500 – 15 000 BTA
Ändamål: Handel, logistik och lager

I Nyköping utvecklar Fondamentor handel i ett expansivt område med mycket goda kommunikationer.

Är ni intresserade av att etablera er i Nyköping?

Fondamentor
Stockholm

+ 46 8 705 20 00
Tullvaktsvägen 2, 2 tr
115 56 Stockholm, Sweden

kontakt@fondamentor.se

Fondamentor
Umeå

+ 46 90 70 11 00
Förrådsvägen 27
901 32 Umeå, Sweden

kontakt@fondamentor.se