Gustavs­berg

Område: Nyköping, Gustavsberg
Mark area:
ca 18 000 – 36 000 
Trolig exploatering: ca 5 500 – 15 000 BTA
Ändamål: Handel, logistik och lager

I Nyköping utvecklar Fondamentor handel i ett expansivt område med mycket goda kommunikationer.

Är ni intresserade av att etablera er i Nyköping?