markområden

Fondamentor arbetar med många intressanta projekt i tidiga skeden. I norra Stockholm erbjuder vi till exempel ett strategiskt läge med ca 15 000 m² kommersiella ytor. I södra Sverige finns spännande möjligheter med flera större markområden. Vi drivs av att alltid se möjligheterna för hur vi kan utveckla redan attraktiva lägen, marker och fastigheter. Från råmark, till detaljplanelagd mark och hela vägen till färdigutvecklade områden.

Klockarbäcken

Område: Umeå, Klockarbäcken
Mark Area: 130 000 
Trolig exploatering: ca 40 000 BTA
Ändamål: Handel, hotell och service

Gustavsberg

Område: Nyköping, Gustavsberg
Mark area:
 ca 18 000 – 36 000 
Trolig exploatering: ca 5 500 – 15 000 BTA
Ändamål: Handel, logistik och lager