markområden

Vi arbetar med flera spännande projekt i tidiga skeden. Bl.a. i Norra Stockholm, där vi i ett strategiskt läge etablerar ca 15 000  kommersiella ytor. I Södra Sverige har vi flera större markområden som vi snart hoppas kunna berätta mer om.

Klockarbäcken

Område: Umeå, Klockarbäcken
Mark Area: 130 000 
Trolig exploatering: ca 40 000 BTA
Ändamål: Handel, hotell och service

Gustavsberg

Område: Nyköping, Gustavsberg
Mark area:
 ca 18 000 – 36 000 
Trolig exploatering: ca 5 500 – 15 000 BTA
Ändamål: Handel, logistik och lager

Fondamentor
Stockholm

+ 46 8 705 20 00
Tullvaktsvägen 2, 2 tr
115 56 Stockholm, Sweden

kontakt@fondamentor.se

Fondamentor
Umeå

+ 46 90 70 11 00
Förrådsvägen 27
901 32 Umeå, Sweden

kontakt@fondamentor.se