KLO­CKAR­­BÄCKEN

Område: Umeå, Klockarbäcken
Mark Area: 130 000 
Trolig exploatering: ca 40 000 BTA
Ändamål: Handel, hotell och service

Robert Nilsson, vd

27 000  beräknad ny handelsyta

480 MSEK beräknad omsättning

13 000  kommersiella ytor

5 000 närliggande bostäder i området
närmast söder om Klockarbäcken

125 000 invånare i Umeå

2021 öppnar Västra länken, ny väg E12, i direkt anslutning till området  15 000 – 18 000 bilar passerar varje dygn

Ca 300 000 BTA blandade verksamheter ska utvecklas i angränsande verksamhetsområden

Komatsu Forest etablerar en världsunik CO2-neutral fabrik intill Klockarbäckens handelsområde

 

Klockarbäcken kommer att under kommande år utvecklas till ett av Umeås största verksamhetsområden. Handelsområdet beräknas växa till mellan 30 000 – 50 000 BTA. Totalt beräknas Klockarbäckens olika verksamhetsområden växa och byggas med uppåt 350 000 BTA. Redan idag finns en en rad företag som tillför köpkraft och flöden, bl a DB Schenker, MediaMarkt, K-rauta, Kvdbil och Umeå Terräng och Motor.

Umeå kommun har haft en stark tillväxt under lång tid. Vid årsskiftet 2017/2018 hade Umeå 125 080 invånare. Antalet invånare ökade med 2 188 personer under 2017. Invånarantalet väntas öka till drygt 140 000 år 2026. För detaljhandeln för hela Umeå betyder det en totalt ökad efterfrågan med knappt 1 100 Mkr dagligvaror och knappt 750 Mkr för sällanköpsvaror fram till 2026. I västra Umeå bor ca 45 000 och det finns inget handelscentrum. Efterfrågan beräknas därför vara stor. Västra Umeås befolkning väntas öka till drygt 51 000 personer 2026. För västra Umeå betyder det en totalt ökad detaljhandelsefterfrågan med knappt 400 Mkr dagligvaror och drygt 250 Mkr för sällanköpsvaror fram till 2026.