förskolor/skolor

Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är en självklar ledstjärna i alla Fondamentors projekt. Vi skapar lärandemiljöer som präglas av god arkitektur som främjar hälsa, trivsel och bra miljö. Med hållbar byggteknik, energieffektiva lösningar och nytänkande gröna inslag så vill vi vara med och bygga Sveriges bästa förskolor och skolor för generationer framåt.

 

Hubbo-Sörby 1:83

Område: Västerås
Uthyrningsbar area: 411 m²
Mark area: 2 500 m². Byggt 1909. Fastigheten är belägen i Västerås och 10 årigt hyresavtal är tecknat med hyresgäst
Ändamål: Förskola

Nyponet 3

Område: Halmstad
Uthyrningsbar area:  1 062 m²
Mark area: 5 500 m²
Ändamål: Förskola

Stockholm

Område: Norrort
Uthyrningsbar area: 700 m²
Mark area: 3 500 m²
Ändamål: Förskola

Stockholm

Område: Söderort
Uthyrningsbar area: 6 500 m²
Mark area: 55 000 m²
Ändamål: Skola F-9, ca 650 – 700 elever

Stockholm

Område: Norrort
Uthyrningsbar area: 700 m²
Mark area: 3 000 m²
Ändamål: Förskola

Stockholm

Område: Norrort
Uthyrningsbar area: 1 400 m²
Mark area: 11 000 m²
Ändamål: Förskola

Stockholm

Område: Norrort
Uthyrningsbar area: 6 000 m²
Mark area: 30 000 m²
Ändamål: Skola, F-9, Internationell inriktning, ca 600 elever